slider

at inspirere til et bedre liv

Den Sprituelle skole arbejder på

Behandlere

Alle der gerne vil udvikle sig, som vil inspireres, drage omsorg for sig selv, forstå sig selv som en del af sin omverden, og gerne vil have værktøjer til det, kan have gavn af behandling og sparring.

Derfor oplever vi at behandlere er en vigtig del af skolen, så både vi selv og alle andre kan have glæde af det og holde balancen i Livet, så vi kan folde os ud med hele vores register.